Flyget kapar nya hus i Marievik

Hur mycket blir kvar av höghusen när remissinstanserna sagt sitt. Det är frågan.  
Hur mycket blir kvar av höghusen när remissinstanserna sagt sitt. Det är frågan.  
De högtflygande byggplanerna i Marievik stöter på patrull.

Nu visar det sig att helikopterflyget ställer ännu tuffare krav än Luftfartsverket.

Det kan innebära att husen måste bli närmare 50 meter lägre.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat avstyrker länsstyrelsen förslaget att bygga ett kluster av bostadstorn på Marieviks udde i Liljeholmen. Tre av tornen är över 30 våningar, det högsta är 38 våningar. Sammanlagt ska exploateringen ge 1 000 lägenheter, varav 800 finns i höghuskomplexet.

Anledningen till länsstyrelsens kritik är att tornen ligger inom ett skyddsområde för den radarstation som betjänar flygtrafiken. För att bygget ska vara möjligt kan inte husen vara högre än 79 meter.

Nu visar det sig dessutom att helikopterflyget till Södersjukhuset vill se en ännu större sänkning av husen. Där har gränsen satts till 71 meter – alltså närmare 50 meter lägre än det högsta tornet som mäter 118 meter.

– Om byggnationen skulle bli högre än 71 meter, då kommer husen in i den buffertzon som man vill freda för att få en god standard på inflygningen, säger Petter Lindencrona, som handlagt ärendet på Locum, och tillägger:

– Helikoptrarna kommer inte, som man skulle kunna tro, rakt uppifrån utan från en viss vinkel, och det är den man vill freda. Det handlar också om vad det är för vindar. Om husen blir för höga, då får helikoptrarna komma i en snävare vinkel. Redan i dag är det så att vid vissa vindförhållanden kan helikoptern inte landa vid Södersjukhuset, säger Petter Lindencrona.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) har tidigare sagt att han tror på projektet även om husen tvingas bli lägre.