Flyget stoppar byggen av höghus

Säkerhetszonen för Bromma flygplats utvidgas. Det innebär att höga nybyggen på Kungsholmen kan stoppas.

Bromma flygplats har uppgraderats och får rätt att flyga med större plan, men då måste säkerhetszonen utvidgas. Det innebär kraftiga restriktioner för hur höga hus som kan byggas flera kilometer runt flygplatsen.

Byggandet var reglerat i förhållande till flygtrafiken i stora delar av Bromma redan tidigare, men nu ingår även delar av innerstan i den innersta säkerhetszonen. Inom den får inga byggnader sticka upp mer än knappt 60 meter över vattennivån. I högliggande områden som Traneberg, Marieberg och Kungsholmen kan detta få stora konsekvenser för planerandet av nya bostäder.

I samband med att Transportstyrelsen godkände uppgraderingen ville Swedavia, som driver flygplatsen, tillsammans med Stockholms stad minska säkerhetszonen för att kunna bygga trots utökad flygtrafik.

Men Swedavias egna säkerhetsanalyser underkänns av Transportstyrelsen – riskerna med en kollision mellan en byggnad och ett flygplan är avsevärt större än vad Swedavia anser, menar myndigheten.

– Reglerna finns av en anledning. Vi måste se till så att inga flygplan kör in i hus, säger Transportstyrelsens handläggare Jan Olov Ericsson.

Beslutet om den utvidgade säkerhetszonen var inte välkommet på stadsbyggnadskontoret.

– Det här minskar våra möjligheter att bygga högt. Vi ville kunna ha den möjligheten, men så blev det inte, säger översiktsplanerare Ludwig Elgström.

Vi måste se till så att inga flygplan kör in i hus.