Flygplatsbolaget slår ifrån sig om bullerfelet

Bromma flygplats bullerkurvor misstänks vara felräknade, kunde Mitt avslöja i oktober.

Felräkningen skulle kunna stoppa flygplatsens utbyggnad, och öppna för tusentals nya bostäder.

Men nu slår flygplatsbolaget Swedavia ifrån sig kritiken.

Det är omkring nio månader kvar tills regeringens utredare Anders Sundström ska lämna sin rapport om framtiden för Bromma flygplats. I väntan på utredningen har flygplatsbolaget Swedavia smitt egna planer för flygplatsen, med en planerad trafikökning från dagens 2,4 till 4 miljoner passagerare per år.

Men Mitt i kunde i oktober avslöja att bolagets egna beräkningar av hur mycket Bromma flygplats får låta skulle kunna vara felaktiga. Något som kan hota flygplatsens framtida utbyggnad, men också möjliggöra för tusenstals bostäder i Stockholm, bland annat i Marieberg på Kungsholmen. Bostäder som i dag inte får byggas på grund av framtida flygbuller.

Stockholms stad lät det oberoende konsultföretaget WSP granska flygplatsbolaget Swedavias egna bullermätningar som ligger till grund för alla beslut kring flygplatsen. Enligt bolagets rapport räknade Swedavia fel när den gamla bullergränsen, som kom till på 70-talet, skulle konverteras till en nyare standard år 2012.

Stadens miljöförvaltning, som är tillsynsmyndighet för flygplatsen, krävde efter rapporten ett svar från flygplatsbolaget.

Nu har svaret kommit. Och Swedavia slår i från sig kritiken. Enligt dem är omräkningen av bullerkurvan som gjordes 2012 korrekt.

”Sammanfattningsvis menar Swedavia att WSP utgår från en ofullständig studie och drar en felaktig slutsats”, skriver företaget i sitt svar.

På miljöförvaltningen återstår nu arbetet att ta reda på vem som egentligen har rätt i den mycket komplicerade diskussionen om olika flygplanstyper och beräkningsmodeller.

– Det funderar vi på just nu. Jag sitter precis och läser Swedavias svar, säger Jörgen Bengtsson som är ansvarig handläggare på miljöförvaltningen.

Först ska svaret redovisas för politikerna. Sedan beslutas hur man går vidare. Det kan bli aktuellt att anlita WSP igen för att bemöta Swedavias synpunkter.

– Det är en möjlighet men jag kan inte säga nu om det blir så, säger Jörgen Bengtsson.

Fakta

Så gick det till

70-tal: Bullerkurvan baseras på ett avtal som utgår från vissa flygplanstyper. Bullret från dessa läggs ihop och utbredningen ritas ut på en karta.

2012: Kartorna moderniseras. Swedavia använder, enligt WSP, dock fel flygplanstyp, och kommer fram till nya, större områden där buller över 55 decibel är tillåtet.

2015: Konsultföretaget WSP hittar originaldata från 70-talet i sitt arkiv och hävdar i en konsultrapport att Swedavia gjort ett misstag.

2016: Swedavia slår ifrån sig kritiken från WSP. De menar att konsultbolaget har räknat fel.