Flykten från socialförvaltningen har vänt

Planering
2016 slutade 40 procent av socialsekreterarna på egen begäran.
Under flera år har antalet socialsekreterare på Tyresö kommun flytt från arbetsgivaren. Under 2016 valde över 40 procent att lämna sitt jobb på kommunen.
Nu har den akuta krisen vänt, enligt socialchefen.

Mitt i Tyresö har tidigare skrivit om problemen inom socialförvaltningen. Kommunen har haft svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare.

2015 var läget så akut att kommunen inte klarade av att uppfylla alla sina lagstadgade uppgifter som en kommun har gentemot barn.

Under år 2015 lämnade drygt 20 procent av alla socialsekreterare sin tjänst, vilket var en fördubbling mot året innan. Men krisen slutade inte där. 2016 slutade över 40 procent av socialsekreterarna.

Ny ledning

Sedan dess har dåvarande socialchefen slutat och Magnus Lublin tillträdde sin tjänst som socialchef i Tyresö i februari i år.

– Det var en enorm personalomsättning bland socialsekreterare fram till sommaren och hösten 2016. Men vi har sedan dess byggt upp verksamheten igen. Krisen är sedan en tid tillbaka över, säger Magnus Lublin.

Det jobbar ett 70-tal socialsekreterare i Tyresö kommun. Idag finns det bara två vakanta tjänster, som just nu fylls upp av inhyrda konsulter.

Idag klarar kommunen av sitt lagstadgade uppdrag, menar förvaltningschefen som berättar att bakgrunden till krisen 2015 och 2016 var missnöje med ledningen.

”Snöbollseffekt”

– Vad jag har förstått så fanns det ett stort missnöje med högsta ledningen i förvaltningen. jag jobbade själv inte här då, säger han och fortsätter:

– Efter att en populär mellanchef slutade så startade en snöbollseffekt och fler lämnade kommunen. Samtidigt var det högt tryck under de åren i samband med flyktingkrisen och svårt för kommuner i hela landet att behålla sin personal, säger Magnus Lublin.

Vad har förändrats?

– Vi håller på att jobba med organisationen för att få den så stabil som möjligt. Idag jobbar vi bland annat med introduktioner för nyanställda.

Nya metoder

En nyhet är att kommunen har anställt vad de kallar för metodstöjdare. De ska stötta personalen i deras arbete och vi följer upp hur det går för alla socialsekreterare som arbetar i kommunen.

– Läget är idag stabilt, vilket känns väldigt bra. När det är stabilt kan vi arbeta med att utveckla verksamheten. Under 2015 och 2016 var det bara akutarbete. Nu är det roligare för alla anställda när de har bättre förutsättningar att göra sitt jobb, säger Magnus Lublin.

Samma nivå som 2015

Trots att läget har stabiliserats jämfört med 2016, så ligger personalomsättningen fortfarande högt bland socialsekreterare och ligger på samma nivå som 2015 när krisen startade.

– En stor förklaring till det är att socialsekreterare är ett bristyrke över hela landet, vilket innebär att de kan välja och vraka bland lediga tjänster. Den problematiken är vi inte ensamma om i Tyresö kommun.

Fakta

Personalomsättning

Socialsekreterare som har slutat på egen begäran

2014: 10,7%

2015: 20,6%

2016: 41,2%

2017: 21%

Källa: Tyresö kommun