Flykting får böta för sjukhusbesök

SOLLENTUNA Mannen ville stanna i Sollentuna för att ta hand om sin sjuka fru som vårdades på Karolinska sjukhuset. Därför var han kvar här, trots att han blivit utvisad till sitt hemland Uzbekistan.

För det får mannen nu böta 3 000 kronor, efter att ha dömts för brott mot utlänningslagen i Attunda tingsrätt. I förhör har mannen även sagt att han tyckte att situationen i Uzbekistan var för orolig för att säkert kunna åka tillbaka dit.