Flyktingar får bostad i Fagersjö

84 modulbostäder för flyktingar kommer att monteras upp på en tomt i Fagersjö i slutet av januari.

Mitt i Farsta kunde nyligen berätta att tillfälliga paviljonger planeras i Farstaområdet, för att lösa bostadsbristen för ensamkommande flyktingbarn. Nu har Farsta stadsdelsförvaltning gått ut med mer information. 84 så kallade modulbostäder ska monteras upp i Fagersjö i slutet av månaden.

Husen kommer att användas av socialförvaltningen och Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) som bostäder för flyktingar, både unga vuxna och ensamkommande barn och ungdomar som har fått asyl i Sverige.

Stadsdelsförvaltningen har bjudit in till ett informationsmöte i Fagersjöskolans matsal den 12 januari.