Flyktingar ska inrymmas i moduler

Siv Sahlström (C) vid valet 2014.
Tillfälliga paviljonger intill Enmansväg är lösningen för Danderyd att klara flyktingmottagandet under 2016.

Men Centerpartiet och boende i området sätter sig mot beslutet.

– Det har med säkerheten att göra, säger Siv Sahlström (C), kommunalråd.

I år ställs allt hårdare krav på kommunerna när det gäller flyktingmottagandet. För Danderyds del handlar det om att ta emot upp till 128 personer, utöver de 144 flyktingbarn som kommunen är ansvarig att ordna plats för.

– Som vi ser det är bostadsmoduler en bra, tillfällig, lösning för att klara flyktingmottagandet, säger kommunalrådet Olle Reichenberg (M).

Totalt handlar det om 17 bostadsmoduler som kommunen har upphandlat och sökt om bygglov för vid en tomt på Enmansväg i Enebyängen.

– Det är den plats som vi finner lämplig eftersom detaljplanen medger bostadsbyggande där, säger Olle Reichenberg.

Siv Sahlström (C) och de boende i området sätter sig dock emot beslutet.

– Jag tycker inte att platsen är lämplig. Det handlar om att modulerna skulle vara i nära anslutning till Solgläntans förskola och det är olämpligt att ha de så nära barnen, säger hon.

Sahlström menar att det handlar om säkerheten.

– Med tanke på den senaste tidens bränder och att det ibland är bråk på sådana anläggningar gör att jag inte tycker det är lämpligt att placera modulerna där i så nära anslutning till barnen.

En bättre placering av modulerna skulle vara på den så kallade idrottstomten vid Dalkarlsängen, tycker Sahlström.

– Den tomten är planlagd för idrottsändamål, men med läget som det är nu bör byggnadsnämnden kunna ge tillfälligt bygglov där, säger hon.

Frågan om paviljongerna ska nu behandlas vidare i Kommunfullmäktige.