Flyktingbarn kan få hem i Danderyd

Maria Strandell och Katja Bouvin, på Danderyds socialförvaltning, arbetar med ensamkommande flyktingbarn och har kontakt med dem en gång i veckan.
Maria Strandell och Katja Bouvin, på Danderyds socialförvaltning, arbetar med ensamkommande flyktingbarn och har kontakt med dem en gång i veckan.
Det finns inte ett enda ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Men snart kan Danderyd få ett gemensamt boende för dem.

Kommunen befarar dock att det kan bli protester från grannar.

Planer finns på att uppföra ett gemensamt boende för flera flyktingbarn i Danderyd.

– Vi har pratat om att ta emot äldre ungdomar. De är inte så lätta att placera i familjehem, säger Isabella Jernbeck (M), ordförande i socialnämnden.

Hennes farhåga är att kommunen kommer att få svårt att hitta en plats som inte väcker protester från grannar.

– Jag kanske inte känner mig så hoppfull. Acceptansen brukar inte vara så hög när vi ska uppföra gruppboenden, säger hon.

I Vallentuna skulle ett boende för nio ensamkommande flyktingbarn ha öppnats den 25 april. Flera allvarliga attentat mot byggnaden har fördröjt inflyttningsdatumet.

Chris Heister, nytillträdd landshövding i Stockholms län och före detta landshövding i Västerbotten, besökte Danderyd och socialnämndens arbetsutskott för några veckor sedan och rekommenderade politikerna att titta på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Västerbotten.

– Hon gav oss tipset att göra ett besök i Skellefteå, säger Isabella Jernbeck.

Inget ensamkommande flyktingbarn har fått plats hos en familj i Danderyd genom socialförvaltningen. Alla barn har placerats i familjehem i andra kommuner.

Varför är det så?

– Jag tror att en orsak är att många arbetar mycket. Det är ett stort åtagande för ett par som jobbar heltid att ta emot ett flyktingbarn, säger Isabella Jernbeck.

Maria Strandell chef för socialförvaltningens familjeavdelning i Danderyd och ansvarig för flyktingbarnens verksamhet påpekar också det stora åtagandet. Hon skulle gärna se att flyktingbarnen även bodde hos familjer i Danderyd.

– Det skulle vara flera fördelar. Vi skulle kunna bygga upp ett kontaktnät och nätverk mellan familjehemsföräldrarna, vi skulle inte behöva bygga upp nya kontaktnät varje gång när det gäller skola, sjukvård och tandvård och vi skulle få nära till barnen.

I dag är de ensamkommande flyktingbarnen som Danderyd ansvarar för oftast utlokaliserade till familjehem som ligger utanför storstaden.

– Det är alltid svårare att rekrytera familjehem nära storstaden. I dess utkant är det lättare. Där kan familjehemmet kombineras med till exempel jordbruk eller eget företagande, säger Maria Strandell.

Fakta

Ett 30-tal barn

Sedan 2007 har Danderyds kommun tagit emot drygt 30 ensamkommande flyktingbarn.

Barnen som Danderyd ansvarar för är i åldern 8 till 18 år.

Flera barn kommer från Afghanistan, några från Eritrea och Kongo.

För att få ta emot ett flyktingbarn i familjehem måste man gå igenom en utredning som tar 2–3 månader.

Källa: Danderyds kommun