Sex hem för flyktingbarn kan stängas

Regeringens förslag om att sänka ersättningen för ensamkommande gör att  105 - 132 platser för ensamkommande försvinner och totalt sex HVB-hem kan stängas i Stockholm.
Regeringens förslag om att sänka ersättningen för ensamkommande gör att 105 - 132 platser för ensamkommande försvinner och totalt sex HVB-hem kan stängas i Stockholm.
Sex boenden för ensamkommande kan stängas och 120 personer som arbetar med flyktingbarnen får sluta. Så ska staden spara in på kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn.

Regeringens förslag om att sänka ersättningen för ensamkommande gör att Stockholm stad behöver banta Enheten för ensamkommande. 105 – 132 platser för flyktingbarn försvinner och totalt sex HVB-hem kan stängas.

Ersättningen för ett ensamkommande barn eller ungdomar sänks från 1.900 till 1.350 kronor per dygn, oavsett om man bor i ett stödboende eller ett HVB-hem. Tanken med regeringens förslag till sänkning är att kommunerna ska starta fler billiga stödboenden och inte slentrianmässigt placera barnen och ungdomarna i dyra HVB-hem.

Men problemet är att staden sitter fast i långa kontrakt med HVB-hem mellan ett och åtta år. Det kan komma att innebära höga kostnader under en övergångsperiod.

– Det är problematiskt och vi utreder nu om andra verksamheter kan ta över lokalerna, säger Soheila Heidari, chef för Enheten för ensamkommande.

Under våren ska en lösning för de tomma lokalerna kunna presenteras, enligt henne.

Enheten för ensamkommande bantas också och nära häften av tjänsterna försvinner – cirka 120 tjänster. Dels för att bemanningen på stödbonden inte behöver vara lika hög som på HVB-hem. Dels är behovet av platser mindre eftersom antalet ensamkommande som kommer till Sverige minskat.

– Största skillnaden för barnen blir att vi kommer att förbereda dem på ett annat sätt. 16 – 17- åringar kommer i större utsträckning placerats på stödboenden, där de ska vara mer självgående och asylsökande 18-åringar kommer vi inte alls att jobba med längre, det kommer Migrationsverket göra.

Insatserna Intro skolan, undervisning i avvaktan på plats i ordinarie skola avvecklas.

– Skolorna har nu hunnit i kapp, efter det hårda trycket hösten 2015 och kan snabbare erbjuda skolplats, säger

Även svensk coach kommer att avvecklas, enligt förslaget från socialförvaltningen.

Enligt förslaget ska HVB-hemmen stängas och omställningen av enheten vara färdig innan den 1 juni 2017.