Flyktingbarn placeras i outredda familjehem

Staden tog ifjol emot 118 barn och arbetsbelastningen är stor för handläggarna.
Staden tog ifjol emot 118 barn och arbetsbelastningen är stor för handläggarna.
Ensamkommande flyktingbarn som placeras i outredda familjehem och en arbetsbörda som får handläggare att säga upp sig.

I en avvikelseanmälan slås larm om läget på familjehemsenheten i Sundbyberg.

2015 tog Sundbyberg emot 118 ensamkommande flyktingbarn. Det har gjort arbetsbelastningen för handläggarna stor och nu slås larm i en så kallad avvikelseanmälan.

Barn har enligt denna placerats i outredda jour- och familjehem vilket har lett till omplaceringar, ofta med kort varsel. Det kan dröja veckor innan ett första besök med socialsekreterare.

Många barn får vänta länge på utredning när en handläggare kan ha hand om 40 ärenden samtidigt. Bara en liten del av de barn som Sundbyberg tar emot utreds inom de fyra månader som lagen föreskriver, står i anmälan.

Där framgår också att nyrekryterade handläggare sagt upp sig ”med anledning av situationen, arbetsbördan samt bristande introduktion och arbetsmiljö”.

Ansvariga på förvaltningen vill inte kommentera situationen i väntan på utredning.