Min lokala hjälte

Flyktingbarn träffade beslutsfattare

BOTKYRKA Som första kommun i Sverige ska Botkyrka se till att ensamkommande flyktingbarn får träffa beslutsfattare. Det är Barnombudsmannen, BO, som på regeringens uppdrag, Pejling och dialog, jobbar för att Sveriges kommuner ska göra detta.

Nu har två ensamkommande flyktingbarn fått träffa bland andra Mats Einarsson (v), ordförande i socialnämnden.

– Det var mycket intressant. De berättade om sin situation och en sa att han tyckte att det var för låga krav i skolan.