Flyktingbarn utan socialsekreterare

Allt fler ensamkommande flyktingbarn som hamnar på Tyresö kommuns ansvar får ingen socialsekreterare. Det betyder att ingen besökt dessa barn sedan de placerats på ett boende.

Nu har chefer på kommunens barn- och ungdomsenhet anmält sin egen verksamhet enligt lex Sarah.

Försök att rekrytera nya socialsekreterare har varit förgäves.