Flyktingboende kan byggas vid Sätra IP

Ett modulhus för 50 ensamkommande flyktingbarn planeras vid Sätra IP.

Stockholm stad har sökt bygglov för att bygga en tillfällig bostad åt flyktingar i Sätra. Tanken är att modulhuset ska stå vid Sätra IP, på en mindre del av parkeringen längs Bredängs allé. 50 barn och ungdomar ska bo i huset, som enligt planerna ska börja byggas under 2016. Det blir en L-formad, två våningar hög byggnad med grönska på gården.

Socialförvaltningen ska stå för drift och bemanning

Det är inte bara i Sätra det ska byggas modulhus – prefabricerade hus med en eller flera våningar, ”med enkel med bra standard”. Modulhus planeras på åtta platser runtom i staden, och tanken är att de ska börja byggas under 2016. På två av platserna – i Sätra och i Hagsätra – ska ensamkommande flyktingbarn bo. På de andra sex platserna ska vuxna personer och familjer få husrum.

Samtidigt som Stockholms stad sökte bygglov för modulhuset i Sätra sökte man också om bygglov för modulhus i Örby i Enskede-Vantör och i kvarteret Naturvården i Bromma.