Flyktingboendet kan bli idrottshall – och flyktingboende

Här i försvarets gamla tygförråd i Milo-området i Ursvik vill staden satsa på idrottslokaler - och ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
Här i försvarets gamla tygförråd i Milo-området i Ursvik vill staden satsa på idrottslokaler - och ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
En ridskola är redan spikad. Nu ska kommunen titta på vad som övrigt ska etableras i Milo-området i Ursvik. Ett idrottskluster och ett boende för flyktingbarn är två förslag.

Sundbybergs stad går vidare med planeringen av Milo-området i Ursvik. En ridskola skulle redan ha varit på plats, men har försenats på grund av markföroreningar.

Vid entrén till området, i Försvarsmaktens gamla tygförråd, driver staden idag ett ankomstboende för flyktingar.

Här finns planer på att skapa ett idrottskluster med idrottslokaler, en motionsgård med en ny entré till löparspåren och en fotbollsplan.

– Det är skriande brist på idrottsanläggningar i Sumpan. Men i Milot pratar vi inte om en fullstor idrottshall, utan om lokaler för sporter som budo, brottning och fäktning, säger Johan Malmgren, chef för kultur- och idrottsförvaltningen.

I området finns omkring 30 byggnader i varierande skick. Tygförrådet är störst, omkring 7 200 kvadratmeter med en kontorsdel i två plan om cirka 500 kvadratmeter.

Här har staden även tankar på ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Även Sundbybergs tekniska förvaltning behöver plats för sin verksamhet.

En drift- och servicedepå finns redan i Milot. Staden ser fördelar med att samla hela den tekniska verksamheten till området.

Hela Ekbackendepån, inklusive stadens växthus, måste flyttas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan och överdäckningen av centrala Sundbyberg.

Växthuset skulle kunna fungera som en fysisk barriär mellan olika verksamheter i Milot och utvecklas till en attraktiv mötesplats.

– Sundbybergsborna skulle kunna komma hit och titta. De flesta kommuner har inte växthus utan det är slit och släng. Vi vårdar våra växter som blir finare och finare för varje år, säger Johan Malmgren.

En förstudie ska genomföras och vara klar till hösten, då det är upp till politikerna att bestämma inriktning.

– Vi vill visa på vilka möjligheter som finns att utveckla området och hur olika verksamheter skulle kunna samverka, säger Johan Malmgren.

Möjligheterna är enorma.

– Idag bor omkring 200 människor i ankomstboendet. De använder kanske en tredjedel eller en fjärdedel av detta gigantiska hus, äger Johan Malmgren.

Innan sommaren väntar staden även besked från Försvarsmakten om de markundersökningar som gjorts.

– Hur mycket som måste saneras beror på hur vi tänker använda marken. Desto mer det handlar om att ligga och äta grus desto renare måste det vara, säger Johan Malmgren.

Vem som ska stå för prislappen är oklart. Sannolikt blir det ett delat ansvar mellan staden och Försvarsmakten.

Fakta

Planer på en naturskola

Sundbybergs stad har köpt Miloområdet av Försvarsmakten.

Den militära verksamheten avvecklades 2007-2008.

Staden utreder nu hur Miloområdet skulle kunna utvecklas.

Huvudinriktningen är rekreation och friluftsliv.

Förutom idrottsanläggningar vill kommunen etablera någon form av djurverksamhet med en tillhörande lekplats, en naturskola och kolonilotter i området.