Flyktingkris och terrorhot slukar polisresurser

Hösten har varit ansträngd för Botkyrkapolisen.

Det lokala arbetet har prioriterats bort för att bistå med terrorhotet och flyktingströmmen.

De senaste veckorna har lokalpolisen i Botkyrka fått avsätta mycket resurser för att bistå med asyl- och säkerhetsfrågan.

Patrik Sverin som är biträdande lokalpolisområdeschef i Botkyrka berättar att de extra insatserna har gjort det svårt för polisen att hålla koll på vissa problemområden.

– Det krävs att vi är där för att se vilka aktörer som finns och har koll för att motverka en negativ utveckling, säger han.

Han berättar att polisens arbete i Botkyrka är ansträngt i flera områden där hot och våld är förekommande och här krävs extra resurser för att skapa uthållighet och en trygg miljö.

– Vi har fått avsätta massa resurser och prioriterat andra insatser i stället. Det är det som gör att i de här områdena måste vi säkerhetsställa en polisnärvaro oavsett vad som händer och det är viktigt att vi är där, säger Patrik Sverin.

En stor del av styrkan är tillbaka i Botkyrka men en del poliser hjälper fortfarande till med centrala uppdrag.

Polisen har nu beslutat att prioritera 14 områden i landet som kräver särskilt fokus. Norsborg och Hallunda är två av dessa områden.

– Vi har efterfrågat resurser redan tidigare men det blev påtagligt när de här ansträngningarna kom, då tömmer vi alla resurser, säger Patrik Sverin.

Han lyfter även fram Alby och Fittja som områden där polisens närvaro och samarbete med kommunen och lokala samhällsaktörer är nödvändig.

Det är ännu oklart exakt hur polisens satsning på Botkyrka kommer att se ut men Patrik Sverin hoppas att det minskar sårbarheten.

– Det som är viktigt för vår del är att det är de här problemområdena vi har och att vi kommer att vara där och jobba.