ANNONS

Flyktingkrisen – Nacka köper bostäder för 60 miljoner

Nacka kommun har köpt 20 bostadsrätter för 60 miljoner kronor för att klara flyktingmottagandet.
Trots det kommer kommunen inte att ta emot alla flyktingar före årsskiftet som Migrationsverket kräver av Nacka.
– 90 personer klarar vi inte av att ordna bostad till, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.
ANNONS

I dagarna har Nacka kommun dessutom fått nej till anstånd av Migrationsverket med att ordna fram bostäderna.

Oppositionsrådet i Nacka är kritisk och säger att majoriteten självt har försatt Nacka i den här situationen genom att inte äga ett eget bostadsbolag:

– Majoriteten måste släppa snuttefilten om att inte äga bostäder, säger oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S).

I år är Nacka kommun enligt lag skyldigt att ta emot och ordna bostad åt 360 flyktingar.

Hittills har kommunen placerat 150 flyktingar. Ytterligare 120 flyktingar väntas kommunen ta emot under november och december.

Resterande 90 personer klarar kommunen inte att ta emot, enligt Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

– 90 personer klarar vi inte av att ordna bostad till, säger Mats Gerdau.

– Nu måste Migrationsverket bromsa. Det finns inga bostäder längre. Vi gör vad vi kan för att ta emot.

Mats Gedau säger att det inte bara är att ordna fram bostäder utan att det är ett arbete som tar tid. Han pekar på att Nacka inte är ensamt om att befinna sig i den här situationen, även andra kommuner i länet har svårt att ordna med det antal bostäder som de är skyldiga till före årsskiftet. Han nämner Stockholms kommun som exempel.

ANNONS

Att lösa boendefrågan med madrasser i gymnastiksalar ser han inte som en lösning.

– Det är inte en bra lösning.

– Det vi har gjort är att vi talar om hur verkligheten ser ut, så att regeringen kan bromsa.

Nacka kommun har fram till i dag bland annat tagit hjälp av Nackaborna för att lösa bostadssituationen för de nyanlända, privatpersoner som ställt upp och erbjudit rum i sin villa eller lägenhet.

Kommunen har även byggt om en förskola till flyktingboende, och planerar för modulbostäder på olika håll i kommunen.

Kommunen har också köpt in 20 bostadsrätter, bostäder som hyrs ut i andra hand, till en kostnad av 60 miljoner kronor. Bostadsrätterna har köpts in i områden där kommunen bedömt att det inte ska bli för mycket budgivning. Mats Gerdau bedömer att kommunens köp inte har påverkat bostadsrättsmarknaden i Nacka i övrigt.

– Nej, det har vi inte, det är en ganska stor bostadsrättsmarknad i Nacka, våra köp har svarat för en liten del.

En trerumslägenhet får exempelvis delas av tre personer, men det förekommer att de som bor i lägenheten får tränga ihop sig, att två personer får dela på ett rum, för att fler ska få plats.

– Vi avsätter ytterligare 100 miljoner kronor 2017, för att bygga och också köpa bostäder. Vi gör det för att klara av det. Det blir bra boenden, insprängda i vanliga boenden.

– Det är det vi kan göra. Nu behöver vi mer redskap av regeringen, säger Mats Gerdau.

Hur ser prognosen ut för 2017?

– Jättetufft. Då ska vi ta emot 469 personer. Det blir otroligt svårt. Vi kan inte trolla med knäna, säger Mats Gerdau.

Jan-Eric Jansson (KD), är kommunalråd i Nacka kommun, och ordförande i arbets- och företagsnämnden, den nämnd som ansvarar för kommunens flyktingmottagande:

– Det är inte så att vi säger nej till att ta emot flyktingar. Vi har bett om anstånd hos Migrationsverket. Vi har ännu inte fått ett skriftligt svar men jag har fått ett muntligt nej att vi inte får anstånd, säger Jan-Eric Jansson.

Ett besked Jan-Eric Jansson säger att han inte har förståelse för. Nacka kommun hade bett om anstånd i två månader, vilket skulle gjort det möjligt för Nacka att hinna med att sätta upp modulbostäder.

– Vi hade bett om ett par månaders respit, jag förstår inte varför vi inte får det. Då hade vi haft klart med modulboende. Vad ska man säga, det är den verklighet vi har att förhålla oss till. Det är oerhört bekymmersamt, säger Jan-Eric Jansson.

Att låta flyktingar sova på luftmadrass i sovsalar ser inte heller han som en lösning:

– Nej, så hanterar vi inte människor.

Kan det bli en situation som i Ekerö, där ministern ingriper och säger att Nacka måste klara det här?

– Nej, vi säger inte nej, men vi vill ha värdiga förutsättningar, säger Jan-Eric Jansson.

Hur ser din prognos ut för 2017?

– Det är en alldeles enorm utmaning att klara av det, säger Jan-Eric Jansson.

Oppositionsrådet i Nacka, Khashayar Farmanbar (S), lägger skulden för den uppkomna situationen på den politiska majoriteten i Nacka, Alliansen:

– Bostadsköpen är en direkt följd av att kommunen inte äger ett bostadsbolag, vi är i händerna på Bert Karlsson och hans kompisar.  Det är bakfyllan för att kommunen inte under många år byggt bostäder. Att det köps nu, efter en lång ökenvandring, är bra. Socialdemokraterna lägger nu förslag om att kommunen ska införa ett eget bostadsbolag, säger Khashayar Farmanbar.

Att Nacka kommun under 2016 inte klarar att ta emot det antal flyktingar som lagen kräver, kommenterar Khashayar Farmanbar:

– Den siffran ändras hela tiden. Vi får hela tiden höra från majoriteten att det inte går att ordna bostäder. Jag kallar det ansvarslöst och spekulativt och i själva verket hänger det ihop med att det inte har funnits ett eget bostadsbyggande i kommunen. Majoriteten måste släppa snuttefilten om att inte äga bostäder.

Mats Gerdau säger att ett allmännyttigt bostadsbolag i Nacka inte skulle ha gjort någon skillnad, Nacka hade inte befunnit sig i en annan situation om kommunen haft ett eget bostadsbolag, enligt Mats Gerdau.

– Det hänger inte på vem som äger bostäderna, säger Gerdau.

Gerdau lägger istället skulden för det som nu sker på regeringen. Nacka med flera kommuner varnade redan för ett år sedan om risken för den här situationen, säger Gerdau.

– Regeringen har inte gjort något.

Vid Migrationsverkets presstjänst hade man i tisdags eftermiddag inga besked om det muntliga svar Nacka kommun ska ha fått att inte få anstånd om att ordna med bostäder enligt lagkravet:

– Det måste vi kolla upp. Vi kommer tyvärr inte att hinna med det nu under kvällen, säger Linn Nilsson, presstjänsten på Migrationsverket.

ANNONS