Min lokala hjälte

60 flyktingmoduler byggs vid Solna station

Fler moduler byggs i Solna.
Fler moduler byggs i Solna.
Under 2017 ska Solna ta emot ytterligare 385 nyanlända personer. Staden har hittills svävat på frågan var de ska bo, men nu har man en plan för framtiden.
6o nya moduler byggs vid Solna station –och ytterligare 50-60 moduler byggs vid Stenbackaskolan där matsalen rivs.

Strax innan helgerna skrev Lokaltidningen Mitt i om Solna stads planer för att lösa frågan om bostäder för nyanlända. Då svävade man lite på målet kring hur boendefrågan ska lösas.

Nu presenterar staden en plan för hur årets 385 nyanlända ska tas emot. I ett ärende till kommunfullmäktige skriver stadsledningsförvaltningen att 135 personer väntas kunna tas emot i de befintliga modulerna uppe vid Stenbackaskolan. Man planerar också en utökning av flyktingmodulerna vid skolan. Genom att riva den gamla matsalsbyggnaden räknar man med att få in ytterligare 50-60 moduler.

Läs mer: Så ska Solna ordna bostäder åt nyanlända

Man föreslår även att 60 nya moduler uppförs i korsningen Förvaltarvägen-Kolonnvägen, på samma plats som Signalisten tidigare har haft tillfälliga bostäder. Sammanlagt beräknas investeringskostnaden till 125 miljoner kronor. Stadsledningsförvaltningen föreslår därför en höjning av det finansiella målet om nettoinvesteringar från 950 miljoner kronor till 1,1 miljarder kronor.

Stadsledningsförvaltningen räknar med att resterande bostadsbehov kan lösas inom Signalistens befintliga bestånd av lägenheter. Förra året bidrog Signalisten med cirka 20 lägenheter för nyanlända, en siffra man räknar med att kunna höja detta år.

Enligt vad Migrationsverket har aviserat kommer 150 nyanlända första halvåret 2017 och ytterligare 235 andra halvåret med början i augusti.

Enligt Anders Offerlind, förvaltningschef på stadsledningsförvaltningen, lär utbyggnaden vid Stenbacka komma igång först, innan man bygger vid Solna station. Någon exakt tidsplan är inte spikad.

Tidigare har staden varit öppen för kollektiva lösningar i boendefrågan, men de är inte aktuella för tillfället.

– Vi tror att vi hittat en lösning så vi klarar 2017, säger Anders Offerlind.