Flyktingprotest tros skada Nacka

Tre grannar har överklagat beslutet att öppna ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Saltsjö-Boo. Motståndet kan på sikt skada kommunen, anser Khashayar Farmanbar (S).

Överklagandet av boendet fick i förra veckan stort utrymme i flera riksmedier, något som oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S) ser risker med.

– I Nacka har var fjärde invånare invandrarbakgrund, men vi har varit befriade från den här synen på vi och dom. Det finns en risk att Nacka nu får en stämpel av att vara en icke öppen kommun och det vore väldigt olyckligt. Det finns stora risker både ekonomiskt och tillväxtmässigt men också socialt att inte förknippas med öppenhet och mångfald, säger han.

Men han kan förstå oron.

– Folk har rätt till sin oro och grannarna har rätt att överklaga. Men jag tycker att det viktiga är att vi är goda grannar och hjälper de här barnen att bli en del av samhället. Det här beteendet hjälper inte.

Grannarna anser att detaljplanen inte tillåter att byggnaden används för vårdverksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), anser att oron bygger på missförstånd om hur boendet ska användas, att verksamheten kan utvecklas till exempelvis vård av narkotikaberoende, farhågor som enligt vd:n för bolaget ärobefogade.

Kommunen och länsstyrelsen har beviljat tillstånd att bedriva HVB-hem (hem för vård och boende). Nu ska Mark- och miljödomstolen avgöra ärendet.

Inget drop-in för att få pass

NACKA Polisen i Stockholm kommer att ändra sina rutiner för ansökan om pass. I fortsättningen kommer man inte att kunna dyka upp när som helst på polisstationen och ansöka. I stället måste man ha bokat en tid i förväg.

Polisstationen i Nacka strand inför rutinerna den 2 september.

Anledningen är att polisen vill komma till rätta med de stora säsongsbundna svängningarna i passansökningar.

I februari ska de nya rutinerna gälla hela Stockholm.

Det är viktigt att vi är goda grannar och hjälper de här barnen.