Flytande följetong: Envisa röret ska sänkas

Bajsrör i Hemmesta.
Det bildas sumpgas i röret, vilket gör att det flyter upp.
Sjöledningen som gång på gång flyter upp till ytan är en säkerhetsrisk för fritidsbåtar i Hemmesta träsk.
Nu vill kommunen sänka den för gott.
-En pråm är ute och jobbar, säger VA-chef.

Kommunen har ännu inte fått bukt med den envisa sjöledningen som gång på gång flyter upp till ytan i Hemmesta träsk.

-Vår entreprenör håller på just nu och klämmer betong på röret så att det ska sjunka ner, säger Mikael Carlsson, gruppchef för VA-utbyggnad i Värmdö kommun.

Det är ett utloppsrör från Hemmesta reningsverk, numera är nedlagt,  som envisats med att flyta upp till ytan som en dålig följetong. Bara i år har den sänkts en gång och sedan flutit upp igen.

Anledningen till att röret flyter upp är att det bildas sumpgas i det när partiklar ruttnar där inne. Röret är inte längre i bruk eftersom en pumpstation har byggts i ställer för det gamla reningsverket.

– Röret finns kvar som säkerhet ifall pumpstationen skulle haverera, förklarar Mikael Carlsson.

När röret ligger strax under ytan är det en säkerhetsrisk för fritidsbåtar och andra som nyttjar vattnet. Boende har rapporterat om krockar.

”Jag körde på röret med utombordaren, det syntes inte och låg dolt under ytan. Det small och hoppade rejält. Det var inte roligt”, berättade en båtägare för Mitt i Värmdö i augusti.

…det kommer att krävas 300 till 400 kilo betong mer meter ledning för att få den att hålla sig på botten.

Kommunen gick ut med att röret skulle vara sänkt vecka 33 eller 34. Men nu, en månad senare är röret fortfarande inte sänkt.

– Det är en pråm som är ute. Man jobbar också från land och har också dykare som ska kontrollera att ledningen lägger sig till rätta på botten säger Mikael Carlsson.

Han uppskattar att det kommer att krävas 300 till 400 kilo betong mer meter ledning för att få den att hålla sig på botten.

Ledningen ska vara utmärkt på sjökortet som ett rör som är förankrat vid botten. Om en olycka sker är det inte klar vem som är ansvarig.