Flytt av fritidsgård skjuts upp

STORVRETEN Fritidsgården Lagret ska flytta till andra lokaler. Nu har det visat sig att de utpekade lokalerna i Storvretsskolan inte är ändamålsenliga. Därför tittar kultur- och fritidsförvaltningen efter andra platser. Enligt Kjell Allinger som är föreståndare för gården är gamla gymnastiksalen på Storvretsskolan en möjlig plats.

– Politikerna vill att gården ska ligga närmre skolan och nå fler ungdomar. Nu är det mer att ungdomarna måste söka sig hit, säger han.