Flytt av oljehamn kommer att dröja

Kalle Borg och Monica Slycke har inget emot Bergs oljehamn, som syns i bakgrunden: ”Vi har hellre en hamn än höghus”, säger Kalle Borg.
Kalle Borg och Monica Slycke har inget emot Bergs oljehamn, som syns i bakgrunden: ”Vi har hellre en hamn än höghus”, säger Kalle Borg.
Nacka kommun är redo att ta uppsägningen av Bergs oljehamn till domstol.

– Man kan utgå från att det blir domstolsförhandlingar, säger Erik Langby (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kalle Borg och Monica Slycke sitter på sin terrass och dricker eftermiddagskaffe – på första parkett vid Bergs oljehamn.

– Det var för utsikten som vi flyttade hit, säger Kalle Borg.

Paret har bott i Jarlaberg sedan snart två år och tycker gott att Statoil kan få vara kvar. Hellre en hamn än ett höghus, tycker de.

– Vi störs inte alls av hamnen och på helgerna körs lastbilarna från hamnen mer sällan, säger Monica Slycke.

En bit bort i en radhuslänga bor Åke Andersson. Från hans veranda går det inte att undgå att se olje­hamnens cisterner. Han har bott i radhuset i tio år och störs inte heller av oljehamnen.

– Vi visste vad vi köpte och man vänjer sig. Men vackert är det inte. Så det vore jättebra och helt suveränt om hamnen försvann, säger han.

Mellan 1958 till 1962 anlades Bergs oljehamn i Nacka. Varje år lastas cirka 1 300 000 kubikmeter oljeprodukter. Men 2019 går tomtavtalet ut och Nacka kommun vill säga upp avtalet.

– Vi vill använda området för bostäder, men det är en process innan vi är där, säger Erik Langby (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vid utgången av 2013 måste kommunen ha sagt upp avtalet – annars förlängs det med 30 år från 2019. Det kan bli ett ärende för domstol, där domstolen kan få avgöra hur avtalet kan sägas upp och när Statoil måste ha avvecklat sin verksamhet

– Den aktuella lagstiftning som gällde 1959 gäller inte i dag, så det finns en del oklarheter att reda ut.

Att kommunen vill och ska säga upp avtalet med Statoil är i dag givet, enligt Erik Langby. Men att sätta en tidsram för hamnens varande kan han inte.

– Kortsiktigt går det inte att ta bort Bergs oljehamn, hamnen är för viktig för Stockholmsregionens energiförsörjning. Men långsiktigt är vi väldigt tydliga med att vi vill ha en annan användning för området.

Har Nacka kommun ett ansvar mot regionen att ha kvar oljehamnen?

– Alla kommuner måste så klart samarbeta så att hela regionen kan fungera. Det blir knepigt om alla motarbetar de regionala intressena, samtidigt som varje kommun måste få slå vakt om sina medborgares intressen, säger Erik Langby.