Flytt av vård för äldre kritiseras

Roslagens gamla kan få en sämre sjukvård om Danderydsgeriatriken flyttar till Sollentuna.

Det menar personalen som nu kraftfullt protesterar mot planerna.

I många roslagskommuner kommer antalet äldre att öka rejält de närmaste åren. Enligt flera läkare riskerar de att få sämre sjukvård om de styrande politikerna i landstinget planer på att flytta Danderydsgeriatriken, med sina 120 platser, till Sollentuna går i lås.

En enig personal på Danderydsgeriatriken är emot en flytt. ”Det går inte att bibehålla samma höga vårdkvalitet om verksamheten inte ligger i anslutning till ett akutsjukhus”. Att flytta ut geriatriken till speciella sjukhus är en trend i Stockholm där det finns ett flertal geriatriska sjukhus. Bara två ligger fortfarande i direkt anslutning till ett akutsjukhus – Danderyd och Huddinge.

– Vi tycker det handlar om åldersdiskriminering när man flyttas bort från akutsjukhuset på grund av åldersskäl, säger överläkare Nathalie Morén, som påminner om att lagen mot åldersdiskriminering föreslås bli utökad och gälla även hälso-och sjukvård.

På Sollentuna sjukhus får akutsjuka, nattetid, åka ambulans till Danderyds sjukhus. Äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD), menar, i motsats till personalen på geriatriska, att en flytt bidrar till att effektivisera vården och underlätta livet för många sjuka.

Varför har ni inte haft något informationsmöte för invånare i nordostkommunerna?

– Bra fråga. Jag har inget svar. Men jag ställer upp om jag får en inbjudan.

Beslut i frågan ska fattas i landstingsfullmäktige den 12 eller 13 juni.

Fakta

Äldrevården

På Danderydsgeriatriken ges 60 procent akutvård och 40 procent rehabilitering till äldre ofta multisjuka människor boende i främst Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker och Vallentuna.

Andelen invånare över 65 i ovanstående kommuner var 29 746 år 2010 och beräknas ha ökat till 36 809 till 2020.

Källa: landstinget