Flytt gav bibliotek bottenplacering

Flytt till nya lokaler.

Så förklaras bibliotekets bottensiffror i en ny analys som presenteras på kultur- och fritidsnämndens möte i kväll.

Varje år publicerar Kungliga biblioteket (KB) statistik över landets bibliotek.

Som Lokaltidningen Mitt i kunde berätta redan i maj, när de preliminära siffrorna från KB presenterades, hamnade Väsby bibliotek i bottenskiktet på flera olika områden, däribland bok­bestånd och andel aktiva låntagare.

Kristina Klempt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, lovade då en analys av siffrorna. Den har nu Kundvalskontoret och biblioteket färdigställt.

Som huvudförklaring till de dåliga siffrorna anges flytten av biblioteket till mindre lokaler i Messingen.

– När vi flyttade från det gamla biblioteket rensade vi ut nästan en fjärdedel av beståndet. Jag kan inte sticka under stol med att det var en stor omvälvning att flytta till nya lokaler och också att få en ny bibliotekschef. Jag tycker ändå att de har gjort ett riktigt bra jobb, säger Kristina Klempt.

Det som framför allt glädjer henne är de siffror som visar att biblioteket ökade antalet utlån med 3,8 procent under 2012 jämfört med året dessförinnan. Detta samtidigt som flera närliggande kommuner har tappat.

– Det känns hoppfullt och jag väljer att fokusera på det som är positivt, säger Kristina Klempt.

Sedan tidigare är det också klart att biblioteket kommer att få ytterligare 300 kvadratmeter yta att disponera. Exakt när är inte bestämt men Kristina Klempt lovar att det ska bli klart innan det nya kulturhuset ska invigas i juni 2015.

Fakta

Ris och ros för bibblan

Väsby har lägst andel aktiva låntagare per invånare i länet.

Väsby ligger i botten när det gäller bokbestånd per invånare samt barnböcker. Det fysiska mediebeståndet minskade med 23 procent åren 2009–2012.

Å andra sidan lånar Väsby bibliotek ut allt fler böcker medan utlåningen sjunker i många andra bibliotekt. 2012 ökade utlåningen i Väsby med 3,8 procent.

Källa: Väsby kommun och kungliga biblioteket