”Flytta bort återvinning”

Råcksta Flytta återvinningsstationen vid Råcksta tunnelbana. Det vill en privatperson som skickat in ett medborgarförslag till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Orsaken är, enligt brevskrivaren, att stationen bildar en otrevlig ”portal” som ofta är skräpig för den som vill ta sig till bostadsområdena nordost om stationen vilket ger ett dåligt första intryck av stadsdelen. Brevskrivaren föreslår i stället att behållarna flyttas runt hörnet, till Håsjögränd.

Förslaget ska, som alla medborgarförslag, behandlas i stadsdelsnämnden.