”Flytta förskola från park till gård”

Bromma Stoppa försäljningen av Smedslättens gård – och flytta den tillfälliga förskoleverksamheten vid Solviksängen dit. Det är kontentan av ett medborgarförslag som anmäldens på den senaste stadsdelsnämnden i torsdags. Syftet är att bevara Solviksängen i Ålstensskogen som rekreationsområde.

Stockholms stad har tidigare beslutat att sälja Smedslättens gård men planerna ligger i träda då inget av buden kom upp i det begärda priset. Byggnadens har den senaste tiden hyrts ut som kontor.