Flyttade häck – i onödan

Grannarna Eva Toll och Catherine Ström är arga över att de förmodligen lagt ner både pengar och tid i onödan. Framför dem har en annan granne alldeles nyligen grävt upp sin häck som stod på kommunal mark.
Grannarna Eva Toll och Catherine Ström är arga över att de förmodligen lagt ner både pengar och tid i onödan. Framför dem har en annan granne alldeles nyligen grävt upp sin häck som stod på kommunal mark.
Plötsligt kom beskedet att kommunen gjort halt i kravet på att Salemborna skulle flytta sina staket och häckar.

Nu rasar de som redan gjort jobbet.

Grannarna Eva och Catherine berättar att de arbetade två veckor och spenderade 10 000 kronor vardera på att flytta sina häckar.

Detta sedan kommunen förra våren gått ut med kravet att alla Salembor som har trädgårdar som går in över kommunal mark ska flytta tillbaka staket och häckar senast hösten 2014.

Beslutet berörde hundratals fastigheter i Salem. Men efter nya besked från kommunen visar det sig att många som redan gjort jobbet sannolikt gjort det i onödan. De är inte nådiga mot kommunalrådet Lennart Kalderen (M):

– Han borde ta sin hatt och gå, dundrar Eva Toll som liksom med grannen Catherine Ström redan flyttat häcken.

Lokaltidningen Mitt i träffar grannarna på Jägarstigen. På baksidan av radhuslängan syns tydligt var staket och häckar blivit tillbakaflyttade. De två ville få undan jobbet i god tid innan nästa höst och berättar att de jobbade två veckor i somras med projektet som kostade dem tusentals kronor var.

De hyrde en grävmaskinist, köpte ny jord och nya buskar till tomten. Nu säger de att de tappat förtroendet för Salems politiker.

– Om alla beslut är lika dåligt under­byggda är det skrämmande, säger Catherine Ström.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén har politikerna fått felaktig information av juridiska konsulter via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Vi såg deras råd som uppfordrande. Vi kunde inte hantera det på något annat sätt. Man måste kunna gå på sakutlåtanden från egna sakkunniga eller externa experter, säger han.

Det fick tekniska utskottet att förra våren besluta sig för att använda den så kallade likställdhetsprincipen i frågan. Alla utökade tomtgränser i Salem skulle flyttas in. Inte bara de trädgårdar som går över vatten- och avloppsledningar som kommunen behöver komma åt eller de utökade trädgårdar som försvårar snöröjning.

Men nu har Salems kommun blåst av sitt krav, för att utreda juridiken på nytt. Detta efter att organisationen Sveriges kommuner och landsting meddelat att kommunen inte måste tillämpa likställdhetsprincipen i frågan. Sannolikt innebär det att många Salembor kommer att kunna ha kvar sina staket och häckar där de stått sedan länge.

– Nu kommer vi att titta närmare på Trosas lösning. Situationen där är inte lika omfattande, men där har kommunen tecknat enskilda avtal med fastighetsägare, säger Lennart Kalderén.

Inom bostadsrättsföreningen Salemstaden finns över hundra tomter som berörs direkt av besluten. Föreningen kallar kommunens ageranden för ett ”fatalt misstag”.

– Jag tror att sammantaget borde man ju ändå tycka att det är bra att vi försöker rätta till ett beslut som blivit taget på felaktiga grunder, säger Lennart Kalderén.

Fakta

Komplicerade markgränser

Flera hundra privata trädgårdar i Salem går in på kommunal mark.

Kommunen kallar ärendet komplicerat då många uppfattat att det har varit med kommunens goda minne sedan 1970-talet.

En konflikt mellan boende och kommunen efter en vattenläcka ledde till att kommunen förra våren beslutade att samtliga staket och häckar skulle flyttas in till den lagstadgade gränsen.

Källa: Salems kommun