Flyttat ansvar för bergvärme

TÄBY Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor tar över ansvaret för beställning och produktion av bergvärme­kartor. Från och med den 1 mars 2013 får kommuninvånare som önskar beställa en karta för bergvärme vända sig direkt till miljö- och hälsoskyddskontoret, inte som tidigare till kommunen.

Nyordningen gäller alla kommuner i Södra Roslagen, enligt kontoret.