Flyttbar återvinning ska testas i bostadsområden

I takt med att Vallentuna växer ökar trycket på återvinningscentralerna.

Nu har kommunen planer på att prova flyttbara varianter.

Har du fullt av gamla sladdar och trasiga kläder hemma men bävar för att åka till ett helgfullt Hagby? Du är inte ensam. Trycket ökar på Hagbytippen och nu ligger det på den kommunala entreprenören Sörab och kommunen att lösa situationen.

Efter en motion från Miljöpartiet har kommunen utrett frågan att flytta sopsorteringen närmare. I vår testas sannolikt en mobil återvinningscentral som går att ställa upp under en begränsad tid i ett bostadsområde.

Anläggningen består av en container med behållare för el, textil och så vidare. De boende sorterar sitt avfall sedan körs hela containern iväg till Hagby.

– För dem som saknar bil är det bra. Det är en tjänst en bostadsrättsförening eller samfällighet kan köpa, säger Beri Fajic, renhållningshandläggare på Vallentuna kommun.

Han menar att det skulle vara lämpligt att testa anläggningen i Össebyhus, som kommunen förvaltar.

Om den mobila återvinningscentralen är den ultimata lösningen återstår att se. Bland annat är belysningen inte bra i containrarna. Men behovet av nya lösningar för sortering är stort i Vallentuna.

Få åker till den nordligt belägna Sörab-stationen Löt, eftersom det är långt från centralorten. Hagby, som ligger i Täby, är överfullt. Dessutom, berättar Beri Facjic, stängs grovsoprummen i allt fler flerbostadshus. Stök och arbetsmiljöproblem för dem som ska tömma är orsaken.

– Sen satsar inte byggherrar på att bygga grovsoprum, eller ens källarförråd längre, säger Beri ­Fajic.

Som grädde på moset kommer utrymmet på Hagby att minska ­eftersom Eon ska bygga ett kraftvärmeverk där. Men det finns ganska långt gångna planer på en helt ny återvinningscentral i korsningen Arningevägen-Norrortsleden. Den ska avlasta Hagby.

– Vi hoppas komma till skott och kunna köpa mark under våren, säger Per Nilsson, vd för det regionala kommunägda avfallsbolaget Sörab.

Han räknar med att den nya stationen ska avlasta Hagby med hälften av besökarna. Mobila återvinningsanläggningar ser han bara som ett komplement till de stora återvinningscentralerna.

– Det är ett dyrt sätt att hantera avfallet, säger han.

Vad det kommer att kosta i Vallentuna är inte klart än. Klart är dock att det är en samfällighet ­eller en bostadsrättsförening som själva får köpa in tjänsten genom Vallentuna kommun – om de vill.

– Det är upp till varje förening, säger Beri Fajic.

Priset är ännu oklart.

– Om vi är nöjda får vi ta fram en prislista, säger han.