ANNONS

Flytthot oroar Aerosols anställda

Vallentunas styrande politiker vill på sikt att Aerosol flyttar. Det oroar företagets 100-talet anställda.
ANNONS

– De anställda vill inte att fabriken flyttar och har uttryckt en oro för sina jobb. Däremot är de inte oroliga för jobben sett till verksamheten. Det går jättebra för oss, säger Aerosols ägare Pär Lindell.

I mitten av februari skrev Lokaltidningen Mitt i om kommunens bostadsplaner vid Aerosol i centrala Vallentuna.

160 nya lägenheter planeras på tomten som delvis ägs av kommunfullmäktiges ordförande Ray Idermark (M).

De planerade bostäderna störs dock av Aerosols verksamhet. Det finns nämligen en risk, om än mycket liten, för en gasexplosion vid fabriken och därför måste framtida bostäder brandsäkras.

Ray Idermark, samt kommunalrådet Örjan Lid (M), har sagt att de på sikt vill att Aerosol flyttar sin fabrik för att ge plats åt fler centrumnära bostäder.

Det upprör Aeorols ägare Pär Lindell. Även om fabriken inte planerar en flytt de närmsta 10 åren tror han att företaget kan känna sig tvingade att flytta på lång sikt, om det byggs bostäder allt närmre fabriken.

– Då kan det bli svårare för oss att förändra verksamheten, om vi vill det i framtiden. Det blir hela tiden svårare för oss att ligga här. Till sist kan vi tvingas flytta, säger han.

Jaana Tilles (S) är emot en flytt.

– Företaget ger många arbetstillfällen. Det är bättre med kontor än bostäder bredvid. Det finns andra byggbara tomter.

ANNONS

Vallentuna Vänsterpartiet vill att gång- och cykel­vägarna mellan tätorterna i kommunen kompletteras med en grusbana för ridande, eftersom Vallentuna är en av de mest hästtäta kommunerna och att befolkningen och cyklingen ökar. Socialdemokraterna i teknik- och fastighetsutskottet höll med.

Men det spelar ingen roll. Majoriteten valde att avslå motionen eftersom man hellre ville prioritera åtgärder vid skolorna.

Det blir hela tiden svårare för oss att ligga här.

Hästfil längs gång- och cykelbanor röstades ner

Skola hade obehöriga lärare

VALLENTUNA Lärare saknade behörighet och skolan hade inte tillräckligt bra planer mot kränkande behandling.

Det visar Skolinspektionens rapport, efter ett besök på Hammarbacksskolans verksamhet Strix.

Strix är både en grundsärskola och en verksamhet med särskilda klasser för barn som har svårt att nå målen i grundskolan.

Rapporten visade även att skolans 22 elever överlag trivs på skolan och att eleverna känner sig trygga där.

ANNONS