Flyttkarusell kan leda till hotellösningar

Varannan nyanländ som i år bott två år i Nacka kan stå utan bostad i höst
Varannan nyanländ som i år bott två år i Nacka kan stå utan bostad i höst
Nacka kommun ser en ökad efterfrågan på tillfälliga boenden när nyanlända tvingas flytta från genomgångsbostäderna.
I sista hand kan det handla om att nyanlända får bo på vandrarhem eller hotell.

Som Mitt i skrev förra veckan har Nacka kommun bedömt att av de 250 nyanlända som under 2018 har bott två år i Nacka och som därmed berörs av utflyttningskravet, får hälften, 125 personer, svårt att hitta en bostad på egen hand.

– Vi befarar att det blir en effekt i och med att man blir uppsagd från genomgångsbostaden. De är som vilka Nackabor som helst och har ansvar för att själv fixa bostad, annars får man söka ekonomiskt bistånd, säger Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.

Frida Plym Forshell Foto: Anna Thafvelin

– Vi misstänker att det blir ett ökat behov av ekonomiskt bistånd i form av tillfälliga bostäder, att tillfälligt boende ökar. Men ingen kommun har varit igenom en sådan här situation tidigare, vi har inga riktvärden att gå på. Den stora effekten kan vi börja se först i höst.

Hur mycket det kan kosta om behovet av tillfälligt boende ökar kan Frida Plym Forshell inte säga:

– Det vågar jag inte svara på, men det är sannolikt att det blir mer än föregående år, säger hon.

Dyrare än 2017

Under 2017 och 2016 låg kostnaden på 11 respektive 12 miljoner kronor för tillfälligt boende.

– Jag tror den summan ökar.

Kommunen kommer att klara kostnaden:

– Ja, det är så vi lagt prognosen, att vi klarar det.

Kan bli hotellösningar

Bistånd i form av tillfällig bostad beviljas under en kort tid och oftast i enklare och mindre bostäder, i undantagsfall vandrarhem och hotellösningar, säger Plym Forshell.

– Har man uttömt alla möjligheter att hitta egen bostad gör vi alltid en prövning. Och, om det finns barn med i bilden är vårt ansvar större. För hushåll utan barn är det mycket svårare.

– Vi kommer att veta i mitten av hösten hur tufft det blir för de nyanlända som inte längre bor i genomgångsbostad.