FN öppnar center i Botkyrka i april

FITTJA I vår öppnar norra Europas första Unesco-center i Fittja. Pådrivande bakom etableringen har Botkyrka, Malmö och Eskilstuna kommun varit.

Enligt ett pressmeddelande ska FN-organet ”stärka arbetet för hållbar utveckling i ett samhälle med etnisk och religiöst blandad befolkning.”

– Genom centret kan en fruktbar samverkan mellan offentlig förvaltning, forskning och inte minst civilsamhället utvecklas, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Unesco-centret ska ”utveckla och sprida erfarenheter och goda exempel mellan olika delar i landet och mellan olika aktörer”.