FOLK PÅ ÖN: Har du någon livsfilosofi

”Ja, jag är troende katolik sedan 6 år tillbaka. Jag är döpt och konfirmerad i svenska kyrkan men sen fann jag att katolska kyrkan stämmer mer överens med vad jag tror på. En annan sak, som också är en sorts filosofi, är att jag löptränar väldigt mycket. Jag brukar springa Lidingöloppet. Gör jag det i höst så blir det 20:e gången.”

Johan Appelberg, 69 år, Hersby.