Folket kom med järnvägen

Järnvägen skapade Huddinge. I år fyller kommunen 150 år, vilket firas under Huddingedagarna – och i en blogg.

– Vi vill med bloggen bilda en mosaik, där små händelser blir en historia, säger kommunarkivarien Göran Johansson.

Mitt i ett bondesamhälle anlades en järnväg. Och järnvägen blev en mötesplats. Som blev ett samhälle: Huddinge.

– Det var i början av 1850-talet som patron Pehr vid Fullersta gård valde att sälja en bit av sin mark så att en tågstation kunde byggas, berättar Göran Johansson.

Han är född i Huddinge och jobbar nu som kommunarkivarie och driver tillsammans med Patrick Stenbacka en blogg om att Huddinge i år fyller 150 år, med adress huddinge150.wordpress.com.

– Huddinge är en sovplats. Folk bor här men jobbar någon annanstans. Därför tycker jag det är viktigt att lyfta fram mosaiken och berätta att Huddinge har en historia. Det är viktigt att känna sig hemma där man sover, säger Göran Johansson.

Marken, som i dag är Huddinge, har varit bebodd i flera hundra år. Men just för 150 år sedan antogs den nya kommunalförfattningen i Huddinge, vilket innebar att sockendelarna blev en kommun. Men först på 1920-talet började Huddinge ta den form kommunen har i dag. Municipalsamhällen bildades, vilket innebar att det gick att bygga mer förtätat.

– Tidigare var det bara städerna som fick bygga så. Förändringen gav en möjlighet att flytta hit, och egnahem-rörelsen gjorde till och med en reklamfilm för att locka folk att bo här – och filmen visade att dessa samtidigt kunde pendla och jobba i stan.

Hundra år efter att järnvägen anlagts hade Huddinge blivit en modern tätort. Kommunen räknas sedan dess som sammanvuxen med Stockholm, men just därför tycker Göran Johansson att det är viktigt att fira kommunens jubileum.

Firandet kommer bland annat att ske på Huddingedagarna, där gamla bilder och filmer ska visas. Kommunen gör också ett upprop om att få in gamla bilder på olika miljöer.

– Vi har bilder i kommunen, men då ofta på byggnader. Det vore kul att få in fler som visar människor i ett socialt sammanhang.

Göran Johansson tror just att mer kunskap om Huddinges historia kan stärka invånarna. Och det är det som är vitsen med bloggen.

– Vi lever i Stockholms skugga, och vi har fortsatt att vara en sovplats. Ökar vi medvetenheten hos invånarna kan dessa känna en stolthet över att bo i en kulturbygd, säger Göran Johansson.

Fakta

Så mycket har orten vuxit

1863 hade Huddinge cirka 1 500 invånare.

2013 har Huddinge över 101 000 invånare.

Källa: Huddinge kommun