Folkets hus i villastadeN vill bygga nio radhus

Nästa helg blir det loppmarknad. Pengarna som samlas in går till flyktingar.

– Man måste ju se hur det ser ut i världen, säger Vinstabon Annica Nordin, en av initiativtagarna.

Hässelby villastad Föreningen Folkets hus i Hässelby vill bevara och renovera sin huvudbyggnad. För att kunna finansiera projektet vill föreningen exploatera delar av sin fastighet i Hässelby villastad.

Därför har föreningen föreslagit nio radhus i norra delen av fastigheten. Byggnaderna ska enligt förslaget ha två våningar och en vind. Stadsbyggnadskontoret ska starta ett planarbete för området.