Folkomröstning delar politikerna

De flesta av partierna är överens om att det bör bli en folkomröstning om Centrum/Torsvik – men inte alla.

En del partier har också flera förbehåll.

Som Lidingö Tidning kunde berätta i fredags tyckte de flesta Lidingöbor i samrådet om Centrum/Torsvik.

Nu ska politikerna komma överens om två nya alternativ som tjänstemännen sedan ska arbeta fram till två färdiga förslag. Beslutet om folkomröstning tas i februari – men i arbetet utgår kommunen från att den blir av. Och det finns ett brett politiskt stöd för en folkomröstning.

– Vår utgångspunkt är att den blir av, eftersom majoritetens röster räcker för att besluta om en folkomröstning, säger kommunalråd Paul Lindquist (M).

Resterande majoritetspartier, FP och KD, är med på båten.

– Ja, för att slutresultatet ska få en bred folklig förankring, säger kommunalråd Jessica Sjöstedt (KD).

Övriga partier är positiva till folkomröstning, men med förbehåll.

– Vi röstar ja, förutsatt att minst ett alternativ innehåller en omdragning av Lidingöbanan, säger gruppledare Tomas Bengtsson (MP).

– Ja, om ett alternativ har väsentligt mindre utbyggnad än det lägsta förslaget av de fem framtidsbilderna, säger ordförande Lars H ­Ericsson (L)

Socialdemokraterna är mer tveksamma till att hålla en folkomröstning.

– Det är en så komplex fråga. Vi tar inte ställning innan vi sett alternativen, säger vice ordförande Malin Olsson (S)

Centern tycker även att tidpunkten för folkomröstningen kan diskuteras.

– Ännu vet vi inte innehåll i de olika alternativen, men vi bör vi överväga om folkomröstningen ska ske i samband ordinarie val 2014 för ett högt valdeltagande, säger oppositionsråd Kent Ivarsson (C).

Fakta

Flest ville ha bantade förslag

2 360 personer deltog med 1 637 olika yttranden.

40 procent ville ha någon framtidsbild men nedbantad. 13 procent ville inte ha någon av bilderna, 18 procent var positiva till någon av bilderna medan 29 procent avstod från att yttra sig.

Av dem som yttrade sig om de olika frågeställningarna vill 73 procent ha kvar Lidingöbanan i dess nuvarande sträckning, 59 procent vill ha kvar Södra Kungsvägen som den är.

60 procent tycker att Södra Kungsvägen ska överdäckas.

Källa: Lidingö stad