Folkomröstning upp i fullmäktige

På torsdag beslutar fullmäktige i Vaxholm om folkomröstningen om Norrbergsskolan.Alliansen vill avslå initiativet.

– Vi tänker be dem se över frågan igen. Det är ju 1 200 som skrivit på, säger Katherine Angelo Lindqvist (S).

I ett extrainsatt fullmäktige på torsdag med en enda beslutspunkt väntas alliansmajoriteteten avslå initiativet om folkomröstning om Norrbergsskolan. Argumentet är att folkomröstningen bara stöds av 8,5 procent av kommunens röstberättigade – inte av minst tio som lagen föreskriver.

Men mycket tyder på att kommunen gjort en snäv tolkning av lagen om folkinitiativ. Det gäller både när man underkände hela 40 procent av alla namn som samlats in – däribland ett antal folkvalda lokalpolitiker – och hur man i övrigt hanterat frågan. Det säger Bruno Kaufmann, miljöpartist, statsvetare och en av de som tog fram lagen om förstärkt folkinitiativ. Han sitter också med i statens demokratiutredning.

– Det är klart att det här går stick i stäv med lagens intention om att välkomna engagerade medborgare.

Enligt Bruno Kaufmann är lagen dessvärre inte helt tydlig – vilket går att utnyttja för den som vill stoppa en folkomröstning.

Det gäller bland annat de krav som ställs på namninsamlingar. I Vaxholm samlades på kort tid 1 226 namn in – bara 840 krävdes för att nå tio procent. Kommunen underkände 512 namn.

Men enligt Bruno Kaufmann har initiativtagarna rätt att komplettera namninsamlingen, exempelvis där de fyra sista siffrorna i personnummer saknas.

– Det är självklart – om det sker inom en sex månadersperiod. De kan även uppdatera om namnen skulle bli för gamla, säger han.

Kommunalrådet Lars Lindgren (M) anser däremot att allt gått rätt till:

– Lagen är inte alls otydlig och vad jag kan se har tjänstemännen följt lagen till punkt och pricka.

Att frågan tas upp nu på ett extra möte beror på att oppositionen begärt det.

– Vi tänker be dem se över frågan igen. Det är ju 1 200 som skrivit på, säger Katherine Angelo Lindqvist.

Vad jag kan se har tjänstemännen följt lagen till punkt och pricka. Lars lindgren (M), kommunalråd