Folkomröstning i Vaxholm kostar runt 500 000 kronor

Alliansen och MP i Vaxholm vill inte ha någon folkomröstning och säger bland annat att kommunen inte har råd.
Alliansen och MP i Vaxholm vill inte ha någon folkomröstning och säger bland annat att kommunen inte har råd.
Vaxholms kommunledning kan ha överdrivit kostnaden för en folkomröstning om Norrbergsskolan. Det blir slutsatsen om man tittar på kostnaderna för folkomröstningar som andra kommuner haft, visar Mitt i:s granskning.

En folkomröstning om Norrbergsskolan i Vaxholm kan bli betydligt billigare än de ”2-3 miljoner” som alliansen och MP tidigare uppgett. I stället kan den landa på max runt en halv miljon i extra utgifter, visar Mitt i:s granskning.

– Det finns ingen summa på hur mycket en folkomröstning kostar. Det beror mycket på när den görs – om den exempelvis sker i samband med vanliga val, säger Calle Björkling, valhandläggare på valmyndigheten.

– Om den hålls separat då blir det betydligt dyrare. Då måste vi ta fram särskilda röstkort och röstlängd. Kommunen får stå för tryckerikostnader och utskick av röstkort.

Mitt i kontaktade valnämnden i Vimmerby kommun som i februari i år höll folkomröstning utanför ordinarie val, alltså den ”dyrare” varianten. Även i det fallet handlade det om en skolfråga. Kommunen är något större än Vaxholm (ca 15 600 invånare jämfört med Vaxholms ca 11 500 ) och folkomröstningen stöddes av C, V, MP, L, KD och SD.

”I vårt fall så gjorde vi så att vi tog in en mycket erfaren person som gått i pension som konsult. (…) Vi bedömde att det inte hade varit görligt med ordinarie personal och det tryck vi hade opinionsmässigt och mediemässigt.” skriver Annika Högberg (S), ordförande för valnämnden i Vimmerby.

Utöver konsulten tog kommunen även in personal som kunde arbeta med förtidsröstning.

Kommunens beräkning var att folkomröstningen skulle kosta 600 000. Slutnotan blev i själva verket 550 000 kronor för konsulten, valarbetare, trycksaker och utskick av valmaterial.

– Det som inte är medräknat är tjänstemännens lönekostnader, främst min tid, säger Therése Jigsved, kommunjurist i Vimmerby. Men de kostnaderna hade ju kommunen haft i alla fall.

Enligt en uppskattning arbetade hon med folkomröstningen i snitt 5-10 timmar varje vecka under ett års tid.

Går det att beräkna något produktionsbortfall på grund av det här?

– Vi har inte räknat på det. Men det ligger ju på mina uppgifter att arbeta med det här, när det uppstår. Men det tar en del tid, det gör det absolut, säger Therése Jigsved.

Förra året undersökte också  Sveriges Radio P4 Kalmar vad det kostar att genomföra folkomröstningar. En rundringning då visade att en folkomröstning 2013 i Grums kommun (drygt 9 500 invånare) kostade 160 000 kronor medan det kostat 516 000 kronor i Strängnäs (33 000 invånare).  Generellt kan man säga att folkomröstningar blir billigare utslaget per invånare ju större en kommun är.

Dessutom har kommunerna i viss mån själva möjlighet att styra vad det ska kosta.

”Man har friheten att ha förtidsröstning om man vill och man beslutar själv om öppettider i vallokal. Man kan till och med välja att bara ha en enda vallokal om man så vill, (men) vi valde att ha kvar samma organisation (valdistrikt) som vid ett vanligt val för enkelhetens skull” skriver Annika Högberg.

”Vi hade förtidsröstning en vecka och vi hade kortare öppettider i vallokal än i ett vanligt val.”

Folkomröstningen i Vimmerby hade ett valdeltagande på 53,1 procent och 86,6 procent av de som röstade ville att skolorna skulle bevaras. Resultatet blev att majoriteten i Vimmerby bestående av S och M backade i frågan.