Folkton ska locka till kyrkan

Ny musik och nytt modernare tilltal ska locka fler till kyrkan.
Ny musik och nytt modernare tilltal ska locka fler till kyrkan.
Ny musik, nytt tilltal och nya böner ska modernisera gudstjänsterna i Svenska kyrkan. Farsta är en av de utvalda församlingar där nyheterna ska testas det närmaste året.

När din lokala präst håller gudstjänst om söndagarna är det sällan en improviserad föreställning. Gudstjänsten styrs i hög grad av den så kallade kyrkohandboken, en sorts regelbok för hur man genomför en mässa i Svenska kyrkan. Senast den förnyades var 1986. Nu är det dags igen.

Nitton församlingar i Stockholms stift har valts ut, för att under ett år hålla sina gudstjänster enligt ett förslag till ny handbok.

– Syftet är att uppdatera språket och göra gudstjänsten mer tillgänglig, säger Anders Ekhem, kyrkoherde i Farsta församling.

Han tror att den nyskrivna musiken är det som kommer att märkas mest. Både lovsånger och förböner vid dop, vigsel och begravning har fått nya texter och modernare musikalisk klädedräkt. I de nya versionerna kan man höra spår av både folkmusik, pop och schlager.

– Man kan tänka sig att man under advent använder den mer traditionella musiken för att under fastan växla till folkton och så på sommaren lite lättare musik, säger Anders Ekhem.

Handboken innehåller också flera nyskrivna böner och ett överlag enklare språk. Till exempel läser prästen ordet ”bägare” i stället för ”kalk” i vid nattvarden.

– En annan stor skillnad är att det tidigare har funnits två olika vigselordningar, en för man och kvinna och en för samkönade äktenskap. Det nya förslaget innehåller bara en vigselordning, oberoende av kön. Det är en tydlig markering.

Kan en sådan här uppdatering locka fler till kyrkan?

– Jag hoppas att det kommer att göra gudstjänsten mer angelägen och få folk att relatera mer till sig själva och sina liv, säger Anders Ekhem.

Smygpremiär för den moderniserade gudstjänsten hölls redan i torsdags, då en intern mässa hölls i Söderledskyrkan för Farsta församlingspersonal. På söndag är det första advent, då får allmänheten chans att kolla in kyrkans nya kostym.

Fakta

Ändras sällan

Kyrkohandboken har ändrats två gånger de senaste 70 åren, 1942 och 1986.

Det nya förslaget är ute på remiss från första advent och ett år framåt.

Kyrkohandboken väntas tas i bruk 2016 i hela landet.

Källa: Svenska kyrkan