Föll – kunde inte nå larm

JÄRFÄLLA Personalen på ett äldreboende i Järfälla hittade en av de äldre liggande på ­golvet klockan fem på morgonen. Trygghetslarmet var utom räckhåll, sängen var olåst och rörelselarmet var inte i bruk.

Den boende fick inga fysiska skador i samband med händelsen som inträffade i slutet av juli. Järfälla kommun har gjort en så kallad Lex Sarah anmälan och anmält händelsen till Socialstyrelsen.