Föll ur rullstol i rulltrappan

Kungsholmen En boende på ett vård- och omsorgsboende fick skador i ansiktet och andra ställen på kroppen när personen föll ur sin rullstol och nedför en trappa i Västermalmsgallerian. Personen fick föras med ambulans till Karolinska sjukhuset och vårdades därefter på intensivvårdsavdelningen.

Enligt vårdgivaren var det en tillfälligt anställd som utan tillstånd hade tagit den boende till gallerian.

Vårdgivaren har nu anmält händelsen, som inträffade den 22 juli, enligt lex Sarah.