Föll ur sängen på boende

NACKA En person på ett seniorcenter föll på kvällen den 30 april ur sängen. Personen påkallade uppmärksamhet genom att banka i väggen. Enligt boendet, som skrivit en lex Sarah-rapport, berodde olyckan på att instruktionen för sängen inte följts. Enligt boendet blev personen inte skadad.