Han vill låta byggbolagen göra stadens jobb

Björn Ljung (L)
Björn Ljung (L)
Anställ mer folk – och ge byggherrarna ökat ansvar i arbetet med nya detaljplaner. Så vill Liberalerna i Stockholm få bukt med stadens många försenade byggplaner.

Stockholms stad har mycket svårt att leva upp till sina egna tidplaner för nya bostäder. När Mitt i Söderort nyligen gick igenom de största aktuella byggplanerna i Farsta och Sköndal, visade sig samtliga ligga efter tidplan. Det handlar om 12 000 bostäder som är försenade.

För att snabba på planprocesserna kommer Liberalerna med ett kontroversiellt förslag: Låt byggherrarna få ett ökat ansvar detaljplaneringen.

Byggherrar ska i större utsträckning kunna bidra i arbetet med sina egna detaljplaner. På så sätt kan den huvudsakliga arbetsbördan i planprocessen förläggas utanför stadsbyggnadskontoret”, står det i Liberalernas skuggbudget.

Björn Ljung, liberal gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, ser ingen risk att byggherrarna får för mycket inflytande över planprocessen.

– Rätt hanterat får de inte det. Själva jobbet kan utföras på många olika sätt men den som har ansvaret ska fortfarande vara stadsbyggnadskontoret.  Jag tycker inte alls att byggherrarna ska ha mer makt än de redan har, säger han. 

 

Många byter jobb

Liberalerna vill även satsa fyra miljoner kronor på att anställa rutinerade planarkitekter och planhandläggare. På så vis kan tiderna i både plan- och bygglovsprocessen kortas, skriver partiet i skuggbudgeten.

– De senaste åren har vi sett att det går åt fel håll. Personalomsättningen på de tekniska kontoren har varit hög samtidigt som ärendemängden har blivit större, säger Björn Ljung.

Personalomsättningen på stadsbyggnadskontoret var 16 procent år 2015, och på kontorets bygglovsavdelning hela 29 procent, enligt L:s siffror. Mitt i:s artikel visade också att tjänstemän som byter jobb – ibland till andra kommuner – är en av orsakerna bakom försenade planer.

S: ”Bostadsmålet kommer att nås”

Socialdemokraterna hävdar att stora resurser redan lagts på nyanställningar på stadsbyggnadskontoret: En ökning från 58 till 93 planhandläggare sedan 2013. Partiet försäkrar också, i ett svar på Mitt i:s artikel, att bostadsmålet kommer att nås.

”Förra året byggstartades 7150 bostäder (i hela Stockholm, reds anm.), målet var 6000”, skriver borgarrådssekreteraren Felix Antman Debels i ett mejl till Mitt i.

Fakta

Så många bytte jobb

16 procent var personalomsättningen på stadsbyggnadskontoret och

29 procent på kontorets bygglovsavdelning år 2015, enligt siffror i Liberalernas skuggbudget.

Källa: Liberalerna