ANNONS

För dyrt att bygga hall i Hjulsta

ANNONS

HJULSTA Det blir inte någon idrottshall i Hjulsta har idrottsnämnden beslutat.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att hitta annan plats för bollplanen i Järva.

Anledningen är att kostnaderna för att bygga i Hjulsta bedöms bli för höga. Bland annat på grund av dåliga markförhållanden och att det skulle krävas omfattande saneringsarbeten.

Nu pågår arbetet med att hitta en annan lämplig plats i Järva för att anlägga en idrottshall.