För få förskollärare på Ur & Skur

Den fristående förskolan Ur och Skur Järvastaden får kritik av barn- och utbildningsförvaltningen. Förskolan har alldeles för få förskollärare, visar det sig efter en tillsyn i början av februari.

På förskolan finns 84 barn, och för godkännande behövs 6,5 förskollärare, men det är man långt ifrån att klara av. Förskolan har bara 1,3 förskollärare – resten är barnskötare eller outbildad personal.

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu gett förskolan ett föreläggande om att anställa fler förskollärare för att uppfylla skollagen och läroplanen.