För få har sökt till gymnasiet

TYRESÖ Antalet sökande till Tyresö gymnasium har nått nya bottennivåer, flera program har bara några få behöriga sökande elever. Sammanlagt hade gymnasiet i förra veckan 190 sökande till sina 359 platser.

De ansvariga politikerna har nu bestämt sig för att helt avveckla naturvetenskapsprogrammet som länge haft låga söktal. Under nästa läsår tar också hantverksprogrammet med frisörinriktning och båda samhällsvetenskapsprogrammen en paus, men återkommer hösten 2015.

I slutet av veckan skickade förvaltningen ut information till elever som behöver söka till en annan skola.