För få kvinnor i politiken

SOLLENTUNA Sollentuna behöver locka fler kvinnor och utrikesfödda till politiken.

Det visar en ny rapport från Stockholms kommuner och landsting. 2011 var 60 procent av de folkvalda politikerna i Sollentuna män.

Det är en försämring med sex procent jämfört med hur det såg ut 2009.

Representationen av utlandsfödda var ännu sämre. Trots att 24 procent av Sollentunas befolkning är födda utanför Sverige har de bara 14 procent av platserna i fullmäktige.

”Sollentuna har förbättringspotential, bl a kan den kvinnliga politikerrepresentationen öka liksom det vore önskvärt att fler utrikesfödda engagerade sig i kommunpolitiken”, skriver kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP) i ett nyhetsbrev.

Rapporten visar samtidigt att invånarna är mest nöjda med sina politiker i hela Stockholms län.