För få pedagoger på kommunens fritids

Barngrupperna på fritids är för stora och de utbildade fritidspedagogerna för få, enligt en ny rapport.

Men några pengar till att nyanställda finns inte. Botkyrka kommun satsar på utbildning i stället.

I jämförelse med andra kommuner har Botkyrka få anställda jämfört med antalet barn på fritids, och det finns för få högskoleutbildade fritidspedagoger. Det påpekade Skolinspektionen 2012 och nu drar en fristående revisionsfirma samma slutsatser.

I rapporten skriver man att fritidsverksamheten ”inte fullt ut utgör ett komplement till skolan” på grund av den låga andelen pedagoger.

– Det är bra att de går igenom verksamheten och synliggör att vi har en del att göra. Och det är viktigt att de lyfter fram att fritids har en viktig pedagogisk roll, säger Ebba Östlin (S), ordförande för utbildningsnämnden.

Läget är problematiskt, men trots bristerna fungerar fritidsverksamheten ändå relativt bra, enligt revisorerna. En del av det beror på projektet ”Framtidens Fritids”.

I fem år har personalen kunnat söka pengar ur en fond för att exempelvis köpa material eller ta barnen på något evenemang. Totalt har en miljon kronor delats ut. Personalen har också kunnat gå kurser och utbildningar, något som varit väldigt populärt.

Nu har ”Framtidens Fritids” avslutats. I stället föreslås områdesutvecklare som till exempel ska se till att personalen på fritids får fortbildning.

– Vi hade velat göra ytterligare satsningar men det går inte på grund av den bristande ekonomin, säger Ebba Östlin.

I rapporten krävs större insatser för att hitta högskoleutbildade fritidspedagoger och locka dem till Botkyrka, men det är svårt. Kommunen hoppas nu på ett samarbete med Södertörns högskola för att utbilda den egna personalen.

– Att låta den anställde gå en utbildning betalar tillbaka sig ganska snabbt och kommer barnen till del, säger Ebba Östlin.

Att helt enkelt anställa fler personer för att förbättra personaltätheten är inte aktuellt. Utbildningsnämnden beräknas gå back med 19 miljoner kronor i år och ekonomin är för dålig, säger Ebba Östlin.

– Det ser svårt ut. Vi har valt att satsa på utbildning och det är den vägen vi får fortsätta på. Min ambition är att fortsätta prioritera fritidshemmen.

Fakta

Knutna till enskilda förskolor

Det finns 24 fritidshem i Botkyrka, förskolan Natt och Dag i Tumba har fritids för barn vars föräldrar jobbar på obekväma tider.

Alla barn mellan 6 och 10 år får gå på fritids när de inte är i skolan, som mest 35 timmar i veckan.

Fritidshemmen är knutna till de enskilda skolorna och lyder under skolans rektor.

Källa: Botkyrka kommun