ANNONS

För få sjuksystrar även i sommar

Även den här ­sommaren kommer vården stöta på problem – som att det finns för få sjuk­sköterskor.

Däremot ska antalet förlossningsplatser i Stockholm vara tillräckliga.
ANNONS

Sommaren är snart här och Stockholms läns landsting står inför den perioden då problemen med bemanning och sjukvårdsplatser brukar hopa sig. Så även i år.

– Precis som föregående somrar så är det en utmaning med att rekrytera sjuksköterskor, säger Anna Nergårdh, chefsläkare vid landstinget.

– Primärvården och närakutverksamheter har sina verksamheter öppna som vanligt. När vi pratar svårigheter så är det främst sjukhusen och äldrevården som drabbas.

En anledning är att det helt enkelt finns för få sjuksköterskor, men också att vården har utvecklats så att det nu behövs mer specifika kompetenser och erfarenheter. Det gör att det blir svårare att hitta sommarvikarier, menar Anna Nergårdh.

Hur situationen kommer att se ut på de olika sjukhusen i Stockholms län är för tidigt att svara på.

– Generellt ska akutvård och kroniska sjukdomar prioriteras. Det går inte att säga att vi stänger vissa platser, utan det är utefter vårdbehov. Karolinska sjukhuset har ett bättre utgångsläge i år, båda enheterna hade många vårdplatser stängda förra sommaren, men de har nu bland annat jobbat med ett traineeprogram för att attrahera personal.

Ett återkommande problem för sjukhusen under sommarmånaderna har varit för få förlossningsplatser, gravida har blivit hänvisade till andra städer. Nu ska landstinget ha fått bukt med detta, enligt Anna Nergårdh.

– Vi har en ny klinik, BB Sophia, som gör att vi har utökat kapaciteten i Stockholm. Ingen ska behöva åka till ett annat län.

För att förbättra vården och bemanningen arbetar nu landstinget med att samverka med flera olika aktörer, så som primärvården, akutvården, geriatriken samt kommuner och stadsdelsnämnder och deras utförare.

ANNONS

– Sedan tror jag vi kan bli bättre på att visa upp vården som en attraktiv arbetsplats, framför allt för ungdomar.

Vad har ni lärt er av tidigare erfarenheter?

– Att alla sjukhus kan bli bättre på att planera i samverkan, en planering som ska utgå från patientens behov och inte utifrån varje enskild vårdgivare.