För högt buller på förskola

KUNGSHOLMEN Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är en hälsoskadlig ljudnivå på förskolan Gambrinus avdelning Delfinen.

Bullret från ventilationen är så högt att det överskrider Socialstyrelsens riktvärden för hur hög ljudnivå det får vara inomhus.

Nu får stadsdelsnämnden två månader på sig att ta fram ett förslag på hur problemet ska lösas.