ANNONS

”För jobbigt” gå med i a-kassan

Claudia Carrasco och Sarah Siljemo är ungdomshandläggare på arbetsförmedlingen i Täby och Vallentuna. De tror på mer information om vad a-kassan gör.
Claudia Carrasco och Sarah Siljemo är ungdomshandläggare på arbetsförmedlingen i Täby och Vallentuna. De tror på mer information om vad a-kassan gör.
Sedan avgifterna höjdes och reglerna ändrades har de som är yngre än 25 år flytt a-kassan i snabb takt.

Vallentunas unga är minst benägna att gå med i hela Stockholm. Här är färre än var femte ungdom medlem.
ANNONS

Allt färre unga är med i a-kassan. Det visar statistik som Arbetsförmedlingen har tagit fram. I Vallentuna kommun är bara 17,2 procent av dem som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen med i någon a-kassa. Siffran är lägst i Stockholms län och näst lägst bland alla kommuner i landet. Bara skånska Lomma visar upp en lägra siffra.

– Väldigt få som kommer hit är med i a-kassan. Det beror nog främst på att man måste uppfylla vissa arbetskrav. Jag upplever att många som kommer hit inte har rätt till a-kassa, säger Sarah Siljemo, ungdomshandläggare på arbetsförmedlingen i Täby/Vallentuna.

Kraven som Sarah Siljemo pratar om är att vem som helst inte längre kan få arbetslöshetsersättning. Först måste man ha varit betalande medlem i a-kassan samtidigt som man har arbetat i minst sex av de senaste tolv månaderna.

De nya reglerna infördes samtidigt som regeringen höjde avgifterna för att vara med i a-kassan. Sedan ändringarna infördes 2007 har antalet unga medlemmar blivit drygt hälften så många.

– Det där valde jag bort direkt, säger Joakim Rödin, 21 år och anställd på Ica.

Inte heller Joakims kollega Alexander Mavrikakis, 22 år, är med i a-kassan. Joakim har precis varit arbetslös i två veckor och stått inför valet att vara med i a-kassan eller inte. Ett val som visade sig vara lätt, men det var inte kostnaden som avgjorde.

– Det kostar ju lite pengar, men framför allt är det allt pappers­arbete på vägen. Det är för jobbigt, säger han.

Ungdomarna på Ica bekräftar också vad som redan är känt: Få personer mellan 18 och 24 går med i a-kassan.

– Inte en enda av mina vänner är med. De enda jag vet som är med är mina föräldrar, säger Joakim Rödin.

ANNONS

Vad säger de om att du inte är medlem i a-kassan?

– De pratade om att jag skulle gå med tills jag berättade vad a-kassan kostar och att det inte är nödvändigt för mig. Har man inte samma kostnader som de har får man inte samma problem om man blir arbetslös, säger Joakim.

Alexander Mavrikakis är inte orolig för att bli arbetslös. Därför känns kostnaden onödig. Han tror att avgiften är anledningen till att många väljer bort a-kassan.

– Det kostar för mycket pengar helt enkelt, säger han.

– Man har ändå inte samma utgifter om man inte har barn. Blir man arbetslös löser man det på något sätt, fyller Joakim Rödin i.

På arbetsförmedlingen i Vallentuna tror man att de som väljer bort a-kassan vill göra något roligare för pengarna.

Lösningen är mer och bättre information, menar båda ungdomshandläggarna. De upplever att många helt enkelt inte har full koll på vad a-kassan är.

– Ungdomar lever kortsiktigt. De vill leva här och nu och tänker lite på vad som kan hända om två år. Därför måste man informera om vad man får för pengarna som det kostar varje månad, säger Sarah Siljemo.